• Razstava
 • Čurile
 • Člani

Poročilo o delu za leto 2020

V koledarskem letu 2020 SMO IZVEDLI naslednje planirane naloge:

1. PRAPOR:

 • Opravili smo manjše popravilo
 • Za vse ki nimajo žebljička in ki so plačali 20 EUR smo to urediti in na palico praporja montirali žebljičke z novimi imeni.
 • Določili smo novega praporščaka ( Dragovan Bojan)

2. PRIZNANJA ANTONA JANŠE III. IN II. STOPNJE:

Priznanja bomo pripravii in podelili ob 110 letnici društva

3. DRUŽENJE:

Enkrat letno smo planirali druženje vseh članov društva, ki je zaradi korona virusa odpadlo

4. ČLANSTVO IN SIMPATIZERJI:

V naše vrste bomo povabili vse ki bi želeli biti člani in tudi simpatizerje ter partnerje članov in članic.

REALIZACIJA:

Pridobii smo enega novega člana.

5. IZOBRAŽEVANJE:

Izvedena sta bila dva predavanja in sicer eno v Metliki, ko je predaval Milinkovič Dušan in eno v Drašičih, kjer je predaval Aleksander Mikuš iz Kamnika. Obeh predavanj se je udeležio povprečno število članov. Po predavanju v Drašičih je bilo skupno druženje z hrano in poijačo.

6. ČEBELARSKI KROŽEK:

Na osnovni šoli v Metliki bo še naprej deloval čebelarski krožek.

Sodelovali bomo ob naravoslavnem dnevu na OŠ Metlika za učence 6. razredov

REALIZACIJA:

Krožek je v jesenskem času zaživel in po kratkem času odpovedan zaradi korona virusa. Odpadel je tudi naravoslovni dan.

7. UDELEŽBA NA PRIREDITVAH

 • Medeni zajtrk
 • Kmečki praznik
 • Veseli december
 • Darovi jeseni
 • Dan odprtih vrat Slovenskih čebelarjev
 • 18. Čebelarski praznik in 3. Praznovanje svetovnega dneva čebel v Dol. Toplicah

REALIZACIJA:

Vse zgoraj navedene prireditve so odpaldle zaradi corona virusa.

8. STROKOVNE EKSKURZIJE:

Enkrat letno bomo izvedli strokovno ekskurzijo za vse naše člane.

REALIZACIJA:

Planirana in dogovorjena je ekskurzija v Slovensko bistrico, ki je iz znanih razlogov opadla.

9. OBISK SEJMOV:

 • Gudovac (organizator prevoza ČD Črnomelj)
 • Sejem v Celju

REALIZACIJA:

Oba sejma sta odpadla zaradi corona virusa.

10. SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN:

ČZS pripravlja projekt DREVORED za 50 znanih slovenskih čebelarjev. Na ČD se obračajo s pobudo za sodelovanje. Naša pobuda je lokacija OTOK pri avijonu. V tej smeri že potekajo razgovori.

REALIZACIJA:

Po tej točki je bil z vaščani vasi Otok v gasilnem domu Otok sestanek na katerem so zavrnili sodelovanje.

Sadike javorja in lip. Na ČZS smo pravočasno vložili prošnjo za sadike javorja in lipe ter pri tem bili uspešni. Gre za 6 sadik lipe in 13 sadik javorja. Prevzeli jih bomo 7. Marca na ČZS.

Zgoraj navedene sadike sem osebno prevzel na ČZS. Posajene so na območju Kamenica.

11. OCENJEVANJE MEDU V SEMIČU:

Udeležili se bomo ocenjevanja medu v Semiču in iz našega društva poslali čim več vzorcev.

REALIZACIJA:

Zadana naloga je bila speljana, od naših članov smo prevzeli kar nekaj vzorcev in prejeli tudi pokale in medalje. Zaključna prireditev je odpadla zaradi korone.

12. SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI:

Sodelovali bomo z ČZBK, z vsemi sosednjimi društvi, predvsem v ČD Novo mesto s katerim do sedaj ni bilo sodelovanja in mednarodno sodelovanje predvsem s sosednji hrvaškim društvom Žakanje.

REALIZACIJA:

Ta naloga je ostala na sodelovanju po poznanstvih in tel. razgovorih

13. SLADKOR VOSEK:

Glede sladkorja za jesensko krmljneje čebel bomo iskali najcenejšega ponudnika in izvedli skupen nakup. Glede voska je možna skupna dostava izdelovalcu satnic.

REALIZACIJA:

Dobili smo ugodnega ponudnika za sladkor, to je Mercator. Naročila je sprejemala trgovina Gala v Metliki in našim članom prodala pet ton sladkorja.

Voska nismo sprejemali.

14. ZDRAVSTVENO VARSTVO ČEBEL:

Glede zdravstvenega varstva čebel bomo tekoče spremljali stanje, sodelovali z veterinarko NVI-ja in skupno zdravii.

REALIZACIJA:

Preko SMS sporočil smo članstvo obveščali o problemih z varojo. V jesenskem času so čebele zaradi voroje zapuščale panje in iskale novi dom. Ta pojav je bil posebno močen v centru Metlike, kjer so čebele rojile in iskale novi dom po stanovanjskih hišah.

15. ZADNJE SLOVO OD ČLANOV:

Vsakemu članu, ki bo umrl se bomo tako kot dosedaj udeležili pogrebne slovestnosti z praporom cvetjem in govorom.

REALIZACIJA:

V letu 2020 sta naše vrste zapustila dva člana to sta častni član Govednik Jože iz Slamne vasi in Omahna Marjana iz Lukovice. Od Govednik Jožeta smo se zaradi omejitev gibanja poslovil z mimohodom v čebelarski obleki, praporjem in ikebano ter objavo spominov v reviji slovnski čebelar.

Od Omahna Marjane se nismo mogli posloviti, ker o tem, da je preminula nismo bili obveščeni.

16. OBISKOVANJE STAREJŠIH ČLANOV:

Ta tradicija ostane tako kot do sedaj

REALIZACIJA:

Zaradi korone letos tega obiska nismo opravili razen v enem primeru, to je v Gradacu pri Šuštaršič Ivanu, katerega sem obiskal med drugim v imenu ZZB NOV.

17. POMOČ ČEBELARJEM PRI IZGUBI ČEBEL:

Čebelarjem ki bo izgubili čebele bomo pomagali z brezplačnimi roji.

REALIZACIJA:

V času rojenja se je odzvalo kar nekaj čebelarjev, ki so podarili roje. Med njimi naj izpostvim Leščanec Jožeta iz Božakovega in nekaj dugih.

18. MED:

Zbirali bomo podatke o količinah pridelenega medu in iskali najgodnejšega ponudnika za tržne viške medu.

Skrbeli bomo za pridobivenje sortnih vrst medu.

REALIZACIJA:

Tržnih viškov medu v tem letu ni bilo

Pridelali smo nekaj vrst sortnega medu, ga poslali na ocenjevanje v Semič in prejeli kar nekaj medalj, pokalov in priznanj. Pokal za cvetlični med je prejel naš član MUC Jože iz Lokvice.

20. GRADNJA ČEBELJNJAKOV:

Naše člane bomo spodbujali za izgradnj slovenskih tipov čebeljnjakov, ki bodo ponos čebelarstva na območju našega društva.

REALIZACIJA:

V tem letu ni bil na novo zgrajen noben čebelnjak. Še naprej bomo spodbujali gradnjo slovenskih tipov čebelnjakov.

21. SKUPNI PROSTORI:

Še naprej bomo iskali lokacijo za izgradnji doma.

V prjektu Zavoda za turizem.... je tudi hiša dobrote v Metliki, kjer se bomo udeležili in predstavii tudi čebelarji z našimi proizvodi. V tem objektu bomo poskušali dobiti skupno prostor z ostalimi sorodnimi društvi.

REALIZACIJA:

Glede parcel, kjer stoji šolski čebelnjak je ugotovljeno, da je obeh parcel lastnica R. Slovenija. Naše društvo je iskazalo interes z odkup parcel. Dobili smo ponudbo za ceno 18.960 EUR brez davka ( davek znaša 22 % ) s tem, da se parceli odprodata najboljšemu ponudniku. Zaradi navedenh razlogov smo od nakupa pod takimi pogoji odstopili in o tem obvestili občino, ki uveljavlja predkupno pravico z prošnjo, da poskuša od lastnika parcelo dobiti po ugodnih pogojih in jo odstopi ČD Metlika. Do konca leta od občine Metlika nismo prejeli odgovora. V kolikor ne bomo lastniki ali najemniki se postavlja vprašanje ali je smiselno kositi in urejati parcelo tujega lastnika. Že urejeno parcelo so nam skazili z rušenjem ograje, šolske učne poti, vrta medovitih rastlin in zahrtevali prestavitev novega čebeljnjka, kar smo tudi storili. Vse te neugodnosti smo doživljali ob rekonstrukciji ceste. Zadevo rešujemo tudi s pomočjo odvetnika Vajda Milana, ki je tudi član našega društva in nam zelo pomaga, seveda prezplačno za kar se mu zahvaljujem.

22. BANKA:

Zaradi visokih bančnih stroškov bomo pri isti banki uredii elektronsko poslovanje, ki bo pocenilo poslovanje ali poiskali drugo banko.

REALIZACIJA:

Skupaj z novim blagajnikom Konda Martinom sva na NLB v Metliki zadevo uredili in pocenili tako, da smo uredili elektronsko poslovanje.

23. PARTNER:

Še naprej kod dosedaj bomo poslovali z podjetjem Partner iz Metlike.

REALIZAIJA:

Sodelovanje z podjetjem Partner poteka vzorno in tako kot v vseh preteklih letih. Problemov ni.

24. PODPREDSEDNIK:

Predlagam, da ima predsednik društva svojega podpredsednika, ki bi bil pri naslednjih volitvah kandidat za predsednika.

REALIZACIJA:

V ta namen je potrebno dopolniti statu društva.

25. 110 LETNICA DRUŠTVA:

Začeli bomo z pripravami na 110 letnico društva.

REALIZACIJA:

Zadeva bo predvidena v planu dela leta 2020. Imam eno idejo in sicer, da se na hiši katere lastnik je Vlah Vanja postavil spominska plošča BARLE Konradu. Od lastnika je pridobljeno pisno soglasje. Idejo je podal Sever Andrej.

26. ISKORIŠČANJE PAŠNIH VIROV:

Pašni viri bodo iskoriščeni v skladu z pašnim redom in našimi pogoji. Prednost imajo naši člani in sosednja društva.

RELIZACIJA:

Zaradi pozebe akacije ni bilo koriščenja pašnega vira. Na kostanj je pripeljalo nekaj prevoznikov predvsem v Brezovico in Bušinjo vas. Kršitev ni bio zaznati.

V februarju 2021 poteče pašni red, ki ga je potrebno obnoviti. Predsednik že ima večino soglasij lastnikov parcel.

27. KOMISIJE:

V primeru potreb se bodo ustanovile komisije za druge dejavnosti. Člane ČD predvsem UO se bo zadolžilo za izvedbo določenih nalog in s tem razbremenilo vodstvo ČD.

REALIZACIJA:

Zaradi znanih razlogov je bilo delo ČD okrnjeno in s tem niso ustanovljene komisice. V letu 2020 bo to potrebno predvsem zaradi izpeljave 110 obletnice društve v letu 2021.

28. PRI ŠOLSKEM ČEBELNJAKU BOMO IZVEDLI DELOVNO AKCIJO

Delovne akcije nismo izvedli zaradi tega ker nismo lastniki. Kljub temu je bila redno pokošena trava in z bagerjem ragrnjena zemlja, kar se zavaljujem našemu članu Šuklje Jožetu. Zahvaljujem se tudi članu Leščanec Jožetu, ki je podaril plastične cevi za izpust vode v vrednosti nekaj 100 EUR. Eno tako cev je podaril tudi zasebnik Črnič Marjan iz Grabrovca.

29.ČEBELARSKE OBLEKE:

Vsem, ki bodo želeli nove obleke bomo le te sofinancirali v višine 100 EUR

REALIZACIJA

To ugodnost je iskoristio premalo članov. Ob 110 letnici je oja želja, da bi bla večina članov oblečena v nove čebelarske obleke.

Vsem članom sem dostavil cenik oblek.

30. PAŠNI RED:

na novo bomo uredili pašni red preden staremu poteče veljavnost

REALIZACIJA:

Zadeva bo urejena preden poteče veljavnost.

31. POVERJENIKI ZA PAŠIŠČA:

Določili bomo nove poverjenike za pašišča.

REALIZACIJA:

Poverjeniki za pašišča so ostali isti.

32.SPLETNA STRAN:

Za urejanje spletne strani in facebooka bomo določili strokovno usposobljeno osebo.

REALIZACIJA:

Za to zadevo sem določil g. Pavlakoviča, ki ureja spletno stran in je uspešen. Pavlakovič hvala ti.

33.RAZPIS NA OBČINI:

Prijavili se bomo na razpis za pomoč društvom.

RElIZACIJA:

Zbrali smo vse potrebne dokumente in račune, na občino podali zahtevo, prejeli odločbo z ugodno rešitvijo in občina nam je nakazala 700 EUR nepovratnih sredstev.

34.ODGOVORNOST:

Za realizacijo je odgovoren precednik društva

NEPLANIRANE DEJAVNOSTI:

1. PISMO PODPORE:

Podpisal sem pismo podpore prega za vpis čebelarstva na listo Unesca neotipljive kulturne dediščine.

2. POMOČ ZDRAVSTVENIM DELAVCEM ZARADI CORONE:

Pobudo predsednika ČZS Boštjana Noča o zbiranju denarnih sredstev zaradi corone sem posredoval vsem članom našega društva in le ti so denarna sredstva nakazovali direktno na račun ČZS. Povratne informacije kažejo na to,da je kar nekaj naših članov nakazalo denarna sredstva.

3. POMOČ HRVAŠKIM ČEBELARJEM:

Slovenski čebelarji smo se tudi iskazali pri pomoči hrvaškim čebelarjem ob potresu. Zbrali smo več kot 24.000 EUR in nekaj so prispevali tudi člani našega društva.

Hvala vsem.

4. TABLICE ZA TRGOVINE:

- V trgovino Mercator in Tuš sem dostavil tablico, ki se nanaša na poslanstvo čebeljega rodu da oprašuje različne rastline. Tablici sta postavljeni na oddelku s sadjem in zelenjavo. Akcijo vodi ČZS.

5. PROBLEMI Z VROČANJEM POŠTE:

Pri prejemu uredne pošte s strani UE, občine in Banke, ki je bila naslovljena na naslov sedeža društva sem imel težave, ker je pošta prišla venadr o tem nisem bil obveščen niti je nisem prejel. Posledično sem iskal kopije na sedežih pošiljatelja, kjer sem tudi vse dobil vendar mi je to vzelo veliko časa, sploh pa v sedanjih časih.

Najpomembnejša naloga vseh nas je, da ostanemo enotni, kljub različnim pogledom. Različna mnenja bomo medsebojno usklajevali in s skupnimi močmi je naš program uresničljiv. Hvala za podporo in nadaljno sodelovanje. NAJ MEDI

6. PREDLOG ZA PODELITEV PLAKETE OBČINE METLIKA:

Skuapj z ostalimi predlagatelji sem podpisal predlog za podelitev plakete občine Metlika za našega člana Andreja Severja, kateri jo je tudi prejel. Andrej čestitam ti.

7. IZVOLITEV PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA:

5.9.20 smo imeli razširjeno sejo upravnega in nadzornega odbora. Nadzorni odbor je med seboj za dve leti izvolil predsednika, to je VAJDA Maksimiljan.

8. UČNI ČEBELNJAK:

ČZS je pridobila sponzorska sredstva za postavitev učnih čebelnjakov in sicer v vsaki regiji po enega. Ker nimamo pogojev za postavitev ( zemljišče ) in ostalih neračiščenih stvari glede lastništva, oskrbe itd... se na razpis nisem prijavil.

Če ima kdo kako idejo je rok za prijavoi 22.1.2021.

9. POVABILO O BREZPLAČNI ANALIZI:

ČZS vabi da se oddajo vzorci za bresplačo analizo:

REALIZACIJA:

Povabilo poslano vsem našim članom.

POROČILO SESTAVIL PREDSEDNIK
Jožef Veselič

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel